ක්වින්ඩාෙව්, චීනයේ පිහිටා ක්වින්ඩාෙව් Renergy උපකරණ Co., Ltd.,, පර්යේෂණ කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, අලෙවි හා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ නව බලශක්ති විදුලිබල පද්ධතිය හා බලශක්ති සංරක්ෂණ පද්ධතියක් තාක්ෂණික උපදේශන නිරත වූ Hi-Tech ව්යාපාර වේ. ශක්තිමත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හැකියාව, දැඩි තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය සමඟ, Renergy පාරිභෝගිකයින් සඳහා පුළුල් නව බලශක්ති තාක්ෂණය සහාය සේවා ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

 

අපි ගැන

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.

WhatsApp Online Chat !