විචල්ය තණතීරුව

rege

විචල්ය තණතීරුව සුළං ටර්බයිනය, සුළං ටර්බයිනය කර්මාන්තය තුළ පේටන්ට් නිෂ්පාදන සහ පුරෝගාමී වේ. සුළං ටර්බයින ස්වයං-වර්ධනය කේන්ද්රාපසාරී තණතීරුව පාලනය යාන්ත්රණයක් භ්රමණය සුළං වේගයක් ෙරොටර් පහත තලය තාරතාව හුරු, සහ ණය ශ්රේණියක් භ්රමණය වේගය, සුළං ටර්බයිනය තබා ගන්න. මෙම සුළං ටර්බයිනය ස්ථාවර නිමැවුම් බලය හා ආරක්ෂිත ධාවන ඇත හා නඩත්තු නොමිලේ. 

QQ20150623103102

ප්රතිලාභ

RPM ඇසුරුම ඉහළ සීමාව 10rpm, නිවැරදි කළමනාකරණය තුළ පාලනය කරනු

ප්රධාන සංරචක සඳහා බහු ආරක්ෂාව, ඉතා නිවැරදි, යන්ත


WhatsApp Online Chat !