Khoảng cách biến

Rege

Biến tuabin gió sân là một sản phẩm cấp bằng sáng chế và tiên phong trong ngành công nghiệp tuabin gió. Sân ly tâm kiểm soát cơ chế tự phát triển của tuabin gió điều chỉnh sân lưỡi sau cánh quạt gió tốc độ quay, và giữ cho tuabin gió ở tốc độ luân phiên đánh giá. Các tuabin gió có công suất đầu ra ổn định và an toàn vận hành và bảo trì miễn phí. 

QQ20150623103102

Lợi ích

Giới hạn trên của RPM được kiểm soát trong vòng 10rpm, quản lý chính xác

Nhiều bảo vệ cho các thành phần chủ chốt, gia công chính xác


WhatsApp Online Chat !